MTÜ Lille Asumiseltsi 2018 aasta tegevusaruanne

MTÜ Lille Asumiselts alustas tegevust 8.märtsil 2018, kui kinnitati selts juriidilise isikuna. Peale seda sai avatud ka arveldusarve LHV pangas. Esimene üldkoosolek toimus 3. mail, kus astus seltsi liikmeks 21 inimest. Aasta lõpuks oli meil 36 liiget.

Maikuus toimus ka kohtumine LOV ametnikega, kus arutasime koostöö võimalusi. 13. juunil toimus LOV avatud kontor, kuhu olid oodatud asumi elanikud arutelule ja tunnustati hoolitsetud maju lilleampliga LOV poolt. Asumisse paigaldati ka 2 ilusat lillepüramiidi LOV-i poolt ja meiega kooskõlastatult.

Alates 28. juunist hakkasime juhatusega regulaarselt korra kuus koos käima. Mingil
hetkel leidsime, et vajalik oleks ka teiste liikmete osalemine. Hakkasime edastama koosoleku protokolle ka liikmetele. 2018 toimus 6 koosolekut.

Suvel oli koosolekutel põhiteemaks Tulika tänava rekonstrueerimise projekti arutelu ja sai koostatud pöördumine linna poole ja kogutud allkirju. Eestvedajaks Andre
Raud.

5. augustil toimus esimene hoovikohvik, mille mõte sai alguse eelmise kevade
rahvastepalli õhtul 19. mail.

6.augustist sai valmis Lille Asumiseltsi koduleht https://lilleasum.wordpress.com/

Aktiivselt tegutseb FB grupp, kus on tänaseks 414 liiget.
Üllar Lainela üheks tegevuseks on ja oli erinevate töögruppide moodustamine, mis vastaks linnaametis samadele suundadele. Hetkeseisuga on 9 töögruppi.
Augusti lõpus toimus meie korraldatud ajaloo matk asumis, mida juhtis Jaak Juske. Läbi sai viidud Lille Asumiseltsi logo konkurss ja nüüd tuleb see kinnitada.

Edastasime LOV-le asumi seltsi elanike soovi saada piirkonda muki-kaki
prügikaste ja infotahvleid. 2 prügikasti paigaldati, aga infotahvlite kohta saime eitava vastuse. Suvel paigaldati LOV poolt esimene pinksilaud Vaarika tänavale, kuna
avaldasime selleks soovi.
Sügisel oli Üllar Lainela kustutud Riiga Baltimaade asumiseltside
konverentsile ja jagas meiega muljeid, kuidas teistes linnades on
asumiseltside tegevus käimas.

Sügisel sai ka allkirjastaud Naabrivalve leping ja hetkel on kolmel tänaval ka
vastavad sildid üleval.