2022 üldkoosoleku protokoll

MTÜ Lille Asumiseltsi juhatuse valimine ja hea tava tutvustamine

Asukoht: Tallinn, Lilleküla Komando

Aeg: 31.10.2022, kell 18.00-20.00

Juhatas: Karin Sillamaa; protokollis: Evely Ploompuu

PÄEVAKORD:

 1. Protokollija valimine
 2. Asumiseltsi juhatuse suurus
 3. Juhatuse liikmete kandidaatide tutvustamine 
 4. Juhatuse valimine
 5. Asumiseltsi hea tava vastuvõtmine
 6. Jooksev informatsioon

PROTOKOLL:

 1. Koosolekul osalejad valisid ühehäälselt protokollijaks Evely Ploompuu.
 2. Koosoleku osalejad otsustasid ühehäälselt, et juhatuse suurus jääb 3 liikmeliseks. 
 3. Uusi juhatuse liikme kandidaate ei lisandunud ning jätkata soovivad Karin Sillamaa, Ilona Juhansoo, Joonas Laks. 
 4. Ära kuulates juhatuse kandidaadid otsustasid koosolekul viibijad ühehäälselt, et juhatuse liikmetena jätkavad Karin Sillamaa, Ilona Juhansoo, Joonas Laks.
 5. Koosolekul tutvustati MTÜ Lille Asumi hea tava. Koosolekul viibija vaatasid hea tava üle ning täiendasid/parendasid hea tava punkte ning ühehäälselt otsustati hea tava punkte tutvustada ka Lille asumi sotsiaalmeedias asumiseltsi teistele liikmetele, et algatada diskussioon ja/või hääletus hea tava punktide üle. Täiendavalt otsustati hea tava punktidena eraldi välja tuua: suitsukonide korjamine, tõukerataste parkimine. Hea tava projekt lisatud ka protokollile.
 6. Raoul Raidna eestvedamisel tehakse Kristiine LOV-le, Tallinna Vee´le, Päästeametile ja Tallinna Keskkonnaametile pöördumine Lille Asumis asuvate tuletõrjehüdrantide paremaks märgistamiseks ning hooldamiseks (lumetõrje asumiseltsi elanike poolt).

Lisa: Lille asumi hea tava 1 lehel

Protokollija: Evely Ploompuu

Koosoleku juhataja: Karin Sillamaa, juhatuse esimees