2019 üldkoosoleku protokoll

LILLE ASUMISELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR.2.

Tallinnas,Kristiine LOV saalis,
Lille Asumiseltsi üldkoosolek, 06. juuni 2019

PROTOKOLL
Tallinnas Lille Asumiseltsi elanike üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 06. juuni 2019
Tallinnas, aadressil Tulika 33, algas kell 18.00, lõppes kell 19:30
Koosolekul osales 10 elanikku.
Kohal viibis ka Kristiine LOV abilinnapea Kristel Geine.

Koosoleku juhataja: Karin Sillamaa
Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
Protokollija: Evelin Õunapuu
Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Üldkoosolekul täideti registreerimisleht kohalviibijate andmetega.
Koosoleku kodukord:
1. Otsus võetakse vastu avaliku hääletamise teel. Igal osalejal on
üks hääl.
2. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on lihtenamus Koosoleku
hääleõiguslikest osavõtjatest.
3. Häälte lugemist teostab koosoleku juhataja.
4. Koosoleku protokoll kajastab vastuvõetud otsuste sisu ning häälte jaotust.
5. Koosoleku protokoll saadetakse e-maili teel kõigile osalejatele.

Päevakord:
1. 2018 a tegevuste ülevaade
Tervitussõnad ja tutvustusring asumiseltsi juhatuse liikmete poolt. Karin Sillamaa, Joonas Laks, Üllar Lainela. Viimane suurem üritus toimus 01.06.2019 Lille Asumiseltsi päev Kasvu ja Kibuvitsa tn. Jooksev info asumiseltsi tegemistest kättesaadav nii FB kui kodulehe kaudu.

2. Kinnitati Lille Asumiseltsi logo Poolt hääli 10, vastu 0, erapooletuid 0.

3. Raamatupidamise aastaaruande 2018 kinnitamine (ettekandja Karin Sillamaa) Poolt 10, vastu ja erapooletuid ei ole.

4. Jooksvad küsimused ja ettepanekud: Arutusel oli asumiseltsi omatulu teenimine, kas jah või ei? Poolt hääli 10, vastu ja erapooletuid ei ole. Omatulu teenimisega ei pea tegelema ainult juhatus. Kõik liikmed on oodatud kaasa lööma, ideid pakkuma.

5. 2019 tegevuste tutvustamine Joonas Laksi poolt mis tehtud ja mida edaspidi plaanis teha. Toodi välja, LOV poolt ei ole olnud piisavalt tuge Tulika tn. rekonstrueerimise projekti arengute osas. LOV esindaja poolt toodi samas välja, et Lille asumiselts on piirkonnas üks aktiivsemaid.

Tulid ettepanekud kohvikuneljapäevade, kirbukate korraldamiseks. Samuti toimus
arutelu teemal: Kuidas jõuda inimesteni? FB ja kodulehe kaudu Erinevate
võimaluste otsimine kuidas üritusi reklaamida. Kodulehe haldamise osas tuli
ettepanek asumiseltsi liikme Helena Lissenko poolt (on nõus hakkama töögrupi
juhiks). Arutusel olid ka teadetahvlid suuremate tänavate suubumiskohtadesse
ning mõte teha statsionaarne kuusepuu?

6. Ettepanekud ja koostöö Kristiine LOVga
• Minikuusk Kibuvitsa tänavale?
• Lillepüramiide nagu olid eelmisel aastal, sel aastal ei tule. Sügisel planeeritud LOV
sibullillede projekt.
• Linnupesakastid (mis said valmistatud asumiseltsi päeval laste poolt, küsimus kuhu
ja kuidas paigaldada).
• Paldiski mnt. majade haljastuse ettepanek.
• Linnaosal puudub ürituste kava asumiseltside tegevustest,olemas pigem Kristiine
ürituste kava (Löwenrue jne). Tuli ettepanek tuua välja ka asumiseltsidepõhised
tegevuste kavad.
• Lille, Maasika ja Vaarika tn. katete uuendamist plaanis ei ole. Lille tn. haljasribal
vaikimisi pargitakse. On see lubatud? Uuritakse ja andtakse teada.
• Tuli ettepanek nö. vestlusõhtute korraldamiseks huvitavate inimestega.
• Saime LOV esindajalt teada, et seoses lähiajal LOV kolimisega Metalli tn. avaneb
ka asumiseltsidel kasutada sealseid ruume koosviibimisteks.

7. Edastati järgmise koosoleku aeg ja koht: Kasvu tn. 10 N 11.07.2019 kl. 18:00

Koosoleku juhataja Karin Sillamaa

Protokollija Evelin Õunapuu